Благотворче суспільство

Ми підтримуємо Благотворче Суспільство

>>> Ідея проєкту Благотворче Суспільство


8 основ благотворчого суспільства

8 ОСНОВ БЛАГОТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА


 Людина — це основоположна одиниця суспільства. Людство — одна велика сім'я.

1   Життя Людини

Життя Людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої Людини потрібно берегти, як своє власне. Мета суспільства — забезпечити і гарантувати цінність життя кожної Людини.
Немає і не може бути нічого більш цінного, ніж життя Людини. Якщо цінна одна Людина, значить, цінні всі Люди!

2    Свобода Людини

Кожна людина за правом народження наділяється правом бути Людиною. Всі Люди народжуються вільними і рівними. Кожен має право вибору.
Не може бути ніхто і ніщо на Землі понад Людину, її свободу та права. Здійснення прав і свобод Людини не повинно порушувати права і свободи інших людей.

3     Безпека Людини

Ніхто і ніщо в суспільстві не має права створювати загрози життю і свободі Людини!

Кожній Людині гарантоване безкоштовне забезпечення основних життєво необхідних потреб, включаючи їжу, житло, медичне обслуговування,
освіту і повне соціальне забезпечення.

Наукова, виробнича і технологічна діяльність суспільства повинні бути спрямовані виключно на покращення якості життя людини.

Гарантована економічна стабільність: відсутність інфляції та криз, стабільні й рівні ціни по всьому світу, єдина грошова одиниця,
фіксоване мінімальне оподаткування або його відсутність.

Безпека Людини і суспільства від будь-яких загроз забезпечується єдиною загальносвітовою службою по боротьбі з надзвичайними ситуаціями.

4     Прозорість і відкритість інформації для всіх

Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподіл суспільних грошових засобів.
Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства.

ЗМІ належать виключно суспільству і відображають інформацію правдиво, відкрито і чесно.

5      Благотворча ідеологія

Ідеологія повинна бути спрямована на популяризацію кращих людських якостей і присікання всього, що спрямоване проти Людини.
Головним пріоритетом є пріоритет людяності, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, добросовісність, взаємоповага та зміцнення дружби.

Створення умов для розвитку та виховання Людини з великої літери, зрощування в кожній людині й суспільстві морально-етичних цінностей.

Заборона пропаганди насильства, осуд і засудження будь-якої форми розділення, агресії, прояву антилюдяності.

6      Розвиток особистості

Кожна людина в Благотворчому суспільстві має право на всебічний розвиток і самореалізацію.

Освіта повинна бути безкоштовною та однаково доступною для всіх. Створення умов і розширення можливостей для реалізації Людиною своїх творчих здібностей та обдарувань.

7      Справедливість і рівність

Всі природні ресурси належать Людині та чесно розподіляються між усіма людьми.
Не допускається монополізація ресурсів і їх нераціональне використання. Ці ресурси справедливо розподіляються між жителями всієї Землі.

Людині гарантується працевлаштування за її бажанням. Оплата праці за ідентичну посаду, спеціальність, професію має бути однаковою по всьому світу.

Кожен має право на приватну власність і доходи, однак у межах встановленого суспільством розміру капіталізації індивіда.

8      Самоврядування суспільства

Поняття «влада» в Благотворчому суспільстві відсутнє, оскільки відповідальність за суспільство в цілому, його розвиток,
умови життя і гармонійний лад лежить на кожній Людині.

Кожна Людина має право брати участь в управлінні справами Благотворчого суспільства та в прийнятті законів на покращення життя Людини.

Вирішення суспільно важливих, соціально-значущих, економічних питань, що впливають на зміну якості життя Людини,
виноситься на всенародне обговорення і голосування (референдум).


Докладніше про Благотворче Суспільство >>>https://creativesociety.com/uk


Відео про Благотворче Суспільство 

Благотворче суспільство>>>

Благотворче суспільство об’єднує всіх>>>


Благотворче суспільство - Перспективи цивілізації>>>


Вигоди людини в Благотворчому Суспільстві>>>


Кліматичні загрози.  Варіанти виживання>>>


Сьогодні тільки Нам вирішувати, яким буде Завтра....
Приєднуйся поки є шанс...
Тільки разом, ми почнемо - нову сторінку справжнього життя
Долучайся - Разом, усім Людством, ми досягнемо мети і станемо дійсно Цивілізаціею!!!